Apel o nadchodzących mrozach

pomoc-mrozyMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz informowanie o takich sytuacjach pracowników tutejszego Ośrodka oraz policję.
Na okres zimy zdecydowana większość z nas jest odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, biedę czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne.


Nasza pomoc i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, chore czy też nietrzeźwe. Zainteresujmy się sąsiadem.
To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt, kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.

Prosimy o przekazywanie informacji do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie adres ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. 41 – 38 12 169 o miejscach w których przebywają osoby potrzebujące lub bezdomne.

Wykaz bezpłatnych infolinii dla bezdomnych (https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-bezplatnych-infolinii-dla-bezdomnych) w których można uzyskać informacje na temat najbliższego schroniska, podobnie jak wykaz placówek, zapewniających wsparcie osobom bezdomnym (https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym) we wszystkich województwach, znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny.

Załączniki do pobrania