Aktualności

Ogłoszenie o naborze na Wychowawcę do świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej

Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do realizacji zadań w ramach projektu dofinansowanego z EFS.
Ogłoszono nabór na 1 stanowisko – wychowawcy w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 25.05.2018 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na Asystenta rodziny

Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do realizacji zadań w ramach projektu dofinansowanego z EFS.
Obecnie ogłoszony jest nabór na 2 stanowiska – Asystent rodziny, dokumenty aplikacyjne do pobrania …

Załączniki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego do celów świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego – składanie ofert do 17.05.2018 r. do godz. 10.00

Apel o nadchodzących mrozach

pomoc-mrozyMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz informowanie o takich sytuacjach pracowników tutejszego Ośrodka oraz policję.
Na okres zimy zdecydowana większość z nas jest odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, biedę czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne.

Więcej „Apel o nadchodzących mrozach”

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

TydzieńPomocyTydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 19 – 23 luty 2018 r.
Przez pięć dni w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, będzie działał punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pomoc będzie udzielana również telefonicznie – tel. 41 38 12 169

Bezpłatne porady w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie

19.II.2018r . – 7:30 – 18:30
20-23.II. 2018r. – 7:30 – 15:30

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html

Podziękowanie

Burmistrz Sędziszowa i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie składają serdeczne podziękowania dla przedsiębiorców, ludzi dobrej woli którzy przyłączyli się do programu Sędziszowska Karta Seniora. Dzięki ich życzliwości i dobroci wielu naszych seniorów może korzystać z rabatów, ulg i zwolnień.
W szczególności podziękowania te skierowane są do:
1. Joanny Dziub z Salonu fryzjerskiego,
2. Agnieszki Skowron z Hurtowni „AGNES”,
3. Pawła Zientary – Optometrysty,
4. Teresy Kwiecień – optyka,
5. Beaty Wojsław z Pracowni dekoracji okien i sklepu odzieżowego,
6. Katarzyny Libiszewskiej z Baru Dworcowego,
7. Barbary Majcher z Salonu Fryzur Nowy Styl,
8. Iwony Żelezik z Saloniku Fryzjerskiego „U Iwony”,
9. Artura Członkowskiego z Pizzerii AMIGO,
10. Edyty Zdańskiej z firmy „HYDROTECH”,
11. Bogusława Zbierańskiego z firmy Minimrówka w Sędziszowie,
12. Elżbiety Piaseckiej z Salonu Fryzjerskiego,
13. Pawła Hudyki z firmy – AGROS Hudyka.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy do współpracy inne osoby, instytucje, przedsiębiorców, którzy chcieliby przyłączyć się do tej akcji i zostać naszym partnerem.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Załączniki do pobrania

Bezpłatne szkolenia i kursy w ramach projektu organizowanego przez Fundację Miśka Zdziśka w Jędrzejowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń i kursów w ramach projektu organizowanego przez Fundację Miśka Zdziśka w Jędrzejowie pn. „Aktywni na rynku pracy” . Więcej informacji w zaproszeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Życzenia Świąteczne

bialychswiat

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych  w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Życzy
Kierownik i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie

Do góry