Aktualności

Informacja Festiwal dla osób niepełnosprawnych

paragedon 2017Informacja dla osób niepełnosprawnych o Festiwalu Aktywności Ruchowej dla osób niepełnosprawnych „PARAGEDON”  w Kielcach  – 16.09.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w imieniu Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie mającego na celu m. in. propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych, jak również promocję różnych form aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego pragniemy przybliżyć społeczeństwu możliwości płynące z czynnego uczestnictwa w dyscyplinach sportowych.
W dniu 16 września 2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach odbędzie się „Paragedon” – Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Osoby chętne do udziału w zawodach prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem lub Środowiskowym Domem Samopomocy „Caritas” przy ul. Kwiatowej w Sędziszowie.

Więcej informacji o wydarzeniu na załączonym plakacie.

Załączniki do pobrania

500+ informacja, dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Więcej „500+ informacja, dokumenty”

Załączniki do pobrania

Informacja 500+

500plus_logoWnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych przyjmowane są

od 1 sierpnia 2017r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30
poniedziałek, środa w godz. 7.30-17.00

Więcej „Informacja 500+”

Załączniki do pobrania

Sędzia Anna Maria Wesołowska z wizytą w Sędziszowie

SędziaAMWesołowska02W dniu 24 maja 2017 r. na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sędziszów odwiedziła Sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną , mającą na celu szerzenie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, znana również z popularnego programu telewizyjnego pt.”Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Wzięła udział w dwóch spotkaniach, o godz. 12.00 spotkała się z gimnazjalistami i licealistami, a po południu z mieszkańcami gminy Sędziszów. Tematem spotkań była: Przemoc wobec dzieci i procedura Niebieskiej Karty oraz przemoc, agresja, cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna, grooming i edukacja prawna.

Więcej „Sędzia Anna Maria Wesołowska z wizytą w Sędziszowie”

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Sędziszów na spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

”Gmina Sędziszów – razem przeciw przemocy”

Burmistrz Sędziszowa

i Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

zapraszają mieszkańców gminy na spotkanie
z Sędzią Anną Marią Wesołowską
nt. „PRZEMOC WOBEC DZIECI. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY”
w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 16.00
w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie ul. Dworcowa 26

Załączniki do pobrania

Do góry